Tiếng Việt
English
TK1_lon.jpgTK2_lon.jpgTK4_lon.jpgTK5_lon.jpgTK6_lon.jpg

Contact Us

Headquarters: No 86 Dong Den Street, Ward 14,
Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Factory: Lot MM3-2, Street 04, Duc Hoa Industrial Zone, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa District,
Long An City

Phone: (+84) 028 38494943 - 028 62937108

Maps